۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۱, شنبه

چند خط زندگی.....

حیات درختان در بخشش میوه است ، آنها می بخشند تا زنده بمانند زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند
جبران خلیل جبران
اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشتی موعودی می شد که همه می خواهند.
زکریای رازی

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

آرزوی 87

رضا گلزار در برنامه سال تحویل امسال در شبکه 5سیما حضور داشت و متن زیبایی خوند که براتون میزارم
آرزو می کنم که عاشق شوید،و اگر هستیدکسی هم به شما عشق بورزد،و اگر اینگونه نیست تنهاییت کوتاه باشد،و پس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی ،آرزومندم که اینگونه پیش نیاید،اما اگر پیش آمد بدانید که چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنید

۱۳۸۷ فروردین ۱۵, پنجشنبه

فقط نگات می کنم

وقتی لبخند می زنی ،وقتی اشک می ریزی ،وقتی عاشقانه ها را زندگی می کنی ،وقتی دلم و می لرزونی ،اشکم و در می یاری .....
من هیچ کاری نمی کنم ...فقط نگــــــــــــات می کنم
وقتی دستاتو به سمتم دراز می کنی ،وقتی حرف دلت و با نگاه میگی ...می دونی چیکار می کنم...فقط نگــــــــــــات می کنم.

۱۳۸۷ فروردین ۱۲, دوشنبه

باران


وقتی باران می آید،کومه ام سست وتارو پودم خشک می شود از خیسی و نمناکیش.
وقتی باران می آید غصه های من زیاد و کم میشود،موج دریا غرق خنده.
وقتی باران می آید،ترنم خدا، طراوت آسمان،بوی نمناکی خاک،با سر انگشتانم احساس می شود.
وقتی باران می آید،جهان گلستان می شودو آسمان پر از سکوت آفتــــــــــــاب.